Realizace stavby Park tří generací a přilehlé parkoviště

1 park tří generací Janov
1 park tří generací Janov
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7 parkoviště pro osobní vozidla
7 parkoviště pro osobní vozidla
8
8
10
10