top of page

Realizované stavby

V této části si můžete prohlédnout několik ukázek námi provedených staveb. Pokud si kliknete na název stavby otevřete si galerii dokumentačních fotografií k dané stavbě.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí - Rumburk

Traťové úseky Markvartice - Česká Kamenice, Jedlová - Chřipská. Byla provedena rekonstrukce železničních přejezdů, výměna pražců, podélný posun kolejnic, výměna upevňovadel, pražcové rovnaniny, gabiónové zdi, rekonstrukce propustků, rekonstrukce nástupišť, zrušení stávajících staničních  kolejí a zřízení nových staničních kolejí. V traťových usecích bylo propvedeno kompletní prořezání vegetace a vyčištění otevřených odvodňovacích zařízení. 

Znovu zprovoznění trati Čížkovice - Obrnice, traťový úsek Třebívlice - Libčeves

  

Bylo provedeno očištění otevřených odvodňovacích zařízení, včetně prořezávky stromů a křovin po celém opravovaném traťovém úseku. Výměna pražců, pročištění kolejového lože a následné doplnění kolejového kameniva. Demolice staré železniční budovy a rekonstrukce  železničních zastávek. 

Sesuv svahu u obce Vinařice

  

V rámci stavby došlo k odtěžení sesuvu půdy, následné jsme provedli zpevnění svahu pomocí gabiońové zdi. Rekonstrukce přilehlé vozovky a realizace dvou silničních propustků.

Silniční most v obci Svor

 

Demolice a následná výstavba silničního mostu v obci Svor .

Rekonstrukce železničního propustku

Rekonstrukce propustku na tratovém úseku Pernink - Horní Blatná.

Parku tří generací a parkoviště v obci Janov

Realizace stavby "Parku tří generací" a přilehlého parkoviště.

bottom of page