top of page

Realizované stavby

V této části si můžete prohlédnout několik ukázek námi provedených staveb. Pokud si kliknete na název stavby otevřete si galerii dokumentačních fotografií k dané stavbě.

Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí - Rumburk

Traťové úseky Markvartice - Česká Kamenice, Jedlová - Chřipská. Byla provedena rekonstrukce železničních přejezdů, výměna pražců, podélný posun kolejnic, výměna upevňovadel, pražcové rovnaniny, gabiónové zdi, rekonstrukce propustků, rekonstrukce nástupišť, zrušení stávajících staničních  kolejí a zřízení nových staničních kolejí. V traťových usecích bylo propvedeno kompletní prořezání vegetace a vyčištění otevřených odvodňovacích zařízení. 

Znovu zprovoznění trati Čížkovice - Obrnice, traťový úsek Třebívlice - Libčeves

  

Bylo provedeno očištění otevřených odvodňovacích zařízení, včetně prořezávky stromů a křovin po celém opravovaném traťovém úseku. Výměna pražců, pročištění kolejového lože a následné doplnění kolejového kameniva. Demolice staré železniční budovy a rekonstrukce  železničních zastávek. 

Sesuv svahu u obce Vinařice

  

V rámci stavby došlo k odtěžení sesuvu půdy, následné jsme provedli zpevnění svahu pomocí gabiońové zdi. Rekonstrukce přilehlé vozovky a realizace dvou silničních propustků.

Silniční most v obci Svor

 

Demolice a následná výstavba silničního mostu v obci Svor .

Rekonstrukce železničního propustku

Rekonstrukce propustku na tratovém úseku Pernink - Horní Blatná.

Parku tří generací a parkoviště v obci Janov

Realizace stavby "Parku tří generací" a přilehlého parkoviště.

bottom of page